Call Us : 072-397 80 81
foodeez-default-slider-image

Missionsbefallningen: Matt.28:18-20 "Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärljungar..."

13233087_1165547143477151_2382163335438515770_n
Vi reser till er församling och uppmuntrar – Luk. 4:18-19

Vår förening Dela Ordet finns i Örnsköldsvik i Västernorrland och har till uppgift att hjälpa människor i utsatta situationer. Vi samarbetar med olika hjälporganisationer och genom detta arbete försöka uppnå våra mål.Vi reser i Sverige samt i andra länder och delar Ordet i olika församlingar, kyrkor och samfund. Genom denna mission når vi ut med evangeliet till andra människor och bygger nya relationer som leder till stark gemenskap och vänskap för livet. Vi brinner för att hjälpa människor i utsatta situationer där evangeliet om Jesus får vara i centrum. Genom vårt arbete och vår mission medför detta att vi kan uppnå dessa mål.